Tiền Chủng Viện Têrêsa Long Xuyên

- Địa chỉ: Trung Tâm Mục Vụ Long Xuyên; 1248 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

- Điện thoại: 02962.479.767

Tiền Chủng Viện Têrêsa An Châu

- Địa chỉ: Ấp Hòa Phú 4, TT. An Châu, Châu Thành, An Giang

- Điện thoại: 02963.652.516

Email: banmvog@gmail.com