KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI, NIÊN KHÓA 2020 - 2021

NHÀ ANRÊ DŨNG LẠC – GIÁO XỨ THẠNH AN
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020
VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI, NIÊN KHÓA 2020-2021

 

Lễ Khải Giảng diễn ra vào chiều Thứ Năm, ngày 3 tháng 9 năm 2020, tạiLưu Xá Dự Tu Cấp III, nhà Anrê Dũng Lạc, thuộc giáo xứ Thạnh An.  

 Trong ngày lễ Khai Giảng, có sự hiện diện của Đức Cha giáo phận, hai cha Quản hạt Vĩnh An và Vĩnh Thạnh, cha đại diện Ban Mục Vụ Ơn Gọi giáo phận, quý chức Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Thạnh An, Ban Giám Hiệu trường cấp III Thạnh An, quý phụ huynh của 42 em nội trú và 15 em đang chờ được xét duyệt, cùng rất nhiều quý ân nhân xa gần của nhà Anrê Dũng Lạc.


 
 

Ngày lễ được bắt đầu với cuộc gặp gỡ của Đức Cha Giáo Phận với quý cha Quản Hạt, quý cha, quý thầy cô giáo, quý HĐMV, quý phụ huynh, quý ân nhân và các chú dự tu.

 

Sau buổi gặp gỡ là Thánh lễ cầu nguyện cho ơn gọi do Đức Cha Giuse chủ sự. Buổi lễ đã diễn ra một cách tốt đẹp, trang nghiêm và sốt sắng.

 

 Chúng ta cùng cầu nguyện cho công cuộc đào tạo Ơn Gọi của Giáo Phận Long Xuyên mỗi ngày phát triển hơn, để Giáo Hội và cách riêng là Giáo Phận Long Xuyên, có thêm nhiều thợ gặt lành nghề trên cách đồng truyền giáo bao la của Chúa.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: