TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN LỄ SINH THÁNG 11/2020

A. NHÂN BẢN: LỊCH SỰ KHI ĂN UỐNG
Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để vinh danh Thiên Chúa (1Cr 10, 31)
   1. H. Trước bữa ăn ta làm gì?
       T.Trước bữa ăn, ta nhớ làm dấu Thánh Giá cầu nguyện cám ơn Chúa cho ta có của ăn để nuôi dưỡng thân xác. Sau đó, ta mời những người trên dùng cơm để thể hiện tính lễ phép, biết ơn.
   2. H. Đến bữa ăn ta phải làm gì?
       T.Đến bữa ăn, người nhỏ hơn không được ngồi vào bàn trước người lớn tuổi hoặc có chức vị hơn mình.
   3. H. Khi đến giờ ăn mà ta còn phải làm việc gì đó, thì ta phải làm sao?
       T.Ta phải dừng lại để chuẩn bị vào bàn ăn, bởi vì giờ ăn còn là giờ thể hiện và nối kết tình thân trong gia đình.
   4. H. Tại sao ta phải ăn cơm chung với gia đình?
       T.Bữa ăn chung của gia đình góp phần làm cho gia đình được hạnh phúc, vì trong bữa ăn có cha mẹ và anh chị em cùng ăn chung tạo nên sự ấm áp trong tình thân gia đình. Tránh ngồi riêng hoặc vừa ăn vừa xem tivi, chơi game hoặc đọc truyện.

B. PHỤNG VỤ: CỘNG ĐOÀN KITÔ HỮU (tiếp theo)
   1. H. Người giúp lễ là ai?
       T.Là người phục vụ bàn thờ, giúp chủ tế và thầy phó tế (QCTQ/SLR 98).
   2. H. Người giúp lễ góp phần vào buổi phụng vụ như thế nào?
       T.Khi sốt sắng tham dự và thi hành phận sự mình, thì người giúp lễ góp phần tạo nên bầu khí tôn nghiêm, giúp cho cộng đoàn cầu nguyện để tôn vinh Thiên Chúa.
   3. H. Người đọc sách làm gì?
       T.Người đọc sách có sứ mạng cao cả là công bố Lời Chúa: Bài đọc I, Thánh vịnh đáp ca, Bài đọc II.
   4. H. Người dẫn lễ là ai?
       T.Là người giải thích và hướng dẫn, giúp giáo dân tham dự thánh lễ cách ý thức hơn. Vì vậy, lời hướng dẫn này phải được sửa soạn trước, vắn tắt và rõ ràng (QCTQ/SLR 105 b).


C. LỄ SINH SỐNG NGÀY THÁNH THỂ:  NỘI DUNG SỐNG NGÀY THÁNH THỂ
 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51).
   1. H. Cao điểm của ngày sống thánh thể là việc nào?
       T. Cao điểm của ngày thánh thể là Thánh Lễ và Rước Lễ.
   2. H. Thánh lễ là gì?
       T. Thánh lễ là cuộc tưởng niệm lễ Vượt Qua của Chúa Kitô, là hiện tại hóa và tiến dâng lễ hy sinh độc nhất của Người lên Chúa Cha trong phụng vụ của Hội Thánh (GLCG, 229).
   3. H. Thánh lễ gồm có mấy phần?
       T.Thánh lễ gồm có 2 phần: một là phụng vụ Lời Chúa; hai là phụng vụ Thánh Thể (GLCG, 231).
   4. H. Phụng vụ Lời Chúa gồm những gì?
       T. Gồm những việc này: những lời cầu nguyện, ngợi khen ta dâng lên Thiên Chúa và những lời Chúa dạy ta trong Kinh Thánh và bài diễn giảng. Phần này khởi sự từ lời nguyện nhập lễ cho đến hết lời nguyện chung (GLCG, 232).
   5. H. Phụng vụ Thánh Thể gồm những gì?
       T. Gồm những việc này: Việc chuẩn bị lễ vật, kinh tạ ơn và việc rước lễ (GLCG, 233).


  

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC: